Rekisterinpitäjä

J2 Digital
Pasilanraitio 9
00240 HELSINKI

Y-tunnus 2086535-1

Sähköpostiosoite: info@j2.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Jokinen
J2 Digital
Pasilanraitio 9
00240 HELSINKI

Sähköpostiosoite: jari.jokinen@j2.fi

Rekisterin nimi

Blogaaja.fi -verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään käyttäjien autentikoinnin ja autorisoinnin toteuttamiseksi sekä mahdollisten väärinkäytösten käsittelemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä tallennetaan seuraavat tiedot:

  • Sähköpostiosoite
  • Salasanan tiiviste
  • Päivämäärä, kellonaika ja IP-osoite, josta rekisteröinti on suoritettu
  • Päivämäärä, kellonaika ja IP-osoite, josta edellisen kerran on kirjauduttu palveluun

Edellisten tietojen lisäksi tallennetaan rekisteröidyn itsensä vapaaehtoisesti antamat tiedot, esimerkiksi blogin nimi, blogin verkkotunnus ja blogin sisältö.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään. Tietoja ei noudeta kolmansien osapuolten tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa rajoissa viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot tallennetaan lähtökohtaisesti rekisterinpitäjän hallinnoimalle palvelimelle Saksaan tai Suomeen. Tietoja ei rekisterinpitäjän toimesta siirretä missään vaiheessa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja ei tallenneta manuaalisesti.

Rekisterin digitaalisesti tallennettut tiedot on suojattu asianmukaisesti salasana- ja avainparipohjaisilla suojauksilla. Tietoihin on pääsy ainostaan rekisterinpitäjällä sekä tämän valtuuttamilla henkilöillä. Fyysinen pääsy palvelinlaitteistolle on suojattu asianmukaisesti elektronisella kulunvalvonnalla sekä useilla vahvoilla salasanatyyppisillä suojauksilla.