Päivitetty 07.09.2020

Näitä käyttöehtoja sovelletaan osoitteessa http://blogaaja.fi/ sijaitsevan verkkopalvelun käyttöön.

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Palveluntarjoaja

Palveluntarjoaja on SEOSEON Europe S.L.

Sisällön rajoitukset

Palvelussa ei saa julkaista seuraavanlaista sisältöä:

– Suomen lain vastainen sisältö
– päihdemyönteinen sisältö (alkoholi, huumausaineet, kielletyt lääkeaineet)
– tupakan tai tupakkatuotteiden myyntiin liittyvä sisältö
– reseptilääkkeiden myyntiin liittyvä sisältö
– ase- tai ampumatarvikemyönteinen sisältö
– ihmisten tai eläinten tappamista ihannoiva sisältö
– rasistinen sisältö
– väkivaltainen sisältö
– vihapuhe (mukaan lukien sisältö, jossa yllytetään vihaan tai kannatetaan väkivaltaa ihonväriin, etniseen alkuperään, uskontoon, vammaisuuteen, sukupuoleen, ikään, asevelvollisuuden suorittamiseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvista syistä), häirintä, kiusaaminen ja muu vastaavaa käytös, jossa kannustetaan haitantekoon yksilöitä tai ryhmiä vastaan
– runsaasti kirosanoja sisältävä sisältö
– porno tai muu vain aikuisille tarkoitettu sisältö
– tietomurtoihin yllyttävä tai tietomurroissa avustava sisältö
– haittaohjelmat tai mainosohjelmat
– sisältö, joka myy tai mainostaa uhanalaisista lajeista valmistettuja tuotteita tai edistää näiden myyntiä
– tenttipapereiden ja kurssitöiden myyntiin tai jakeluun liittyvä sisältö
– sellaisiin ohjelmiin liittyvä sisältö, jotka palkitsevat käyttäjiä mainosten ja tarjousten klikkaamisesta, hakujen tekemisestä, sivustojen selaamisesta tai sähköpostien lukemisesta
– yksityisyyden suojaa loukkaava sisältö
– toisen henkilön yksityiselämään liittyvä sisältö, mikäli se ei ole tarpeen merkittävän yhteiskunnallisen asian julki tuomiseksi tai henkilön julkisen aseman arvioimiseksi
– tekijänoikeuksia loukkaava sisältö
– ainoastaan linkitystarkoituksessa luotu tai muu heikkolaatuinen kaupallinen sisältö

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden määritellä tapauskohtaisesti sen, milloin blogin sisältö luokitellaan edellä mainittuihin luokkiin kuuluvaksi.

Palveluntarjoajan oikeudet

Palveluntarjoaja saa käsitellä käyttäjän henkilötietoja siten kuin palvelun tietosuojaselosteessa on kuvattu.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa julkaistu sisältö ja sulkea palvelu pysyvästi ilman ennakkovaroitusta, mikäli se epäilee palvelussa julkaistun sisällön rikkovan näitä käyttöehtoja. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta perustella palvelun sulkemiseen johtaneita syitä käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Käyttöehtojen muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Ajantasaiset käyttöehdot löytyvät aina osoitteesta http://blogaaja.fi/kayttoehdot. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan aina viimeistään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun uudet ehdot on julkaistu edellä mainitussa osoitteessa.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sopuun, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.